Jau šodien, 12. februārī, skolas, uzņēmumi un citas organizācijas ir aicināti sekot Vides izglītības fonda aicinājumam un piedalīties ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”.  Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. “Silto džemperu dienā” tradicionāli telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliski apliecinot atbalstu iniciatīvai.

“Silto džemperu dienas” 2005. gadā aizsāka Ekoskolas Beļģijā kā atbildi Kioto protokolam, aicinot sabiedrību palīdzēt virzīties uz mērķi samazināt klimata pārmaiņas. Palīdzība var izpausties itin vienkāršās ikdienas darbībās, piemēram, samazinot apkures jaudu un uzvelkot siltāku džemperi, biežāk braucot ar velosipēdu, izslēdzot elektroierīces, kad tās nelietojam, u.c. paradumos. Kampaņas laikā izdevās ne tikai uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, bet arī veicināt skolēnu un plašākas sabiedrības informētību par problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām.

Latvijā “Silto džemperu diena” Ekoskolās un citās sadarbības organizācijās notiek trešo gadu. Šobrīd, kad skolēni visā pasaulē ar dažādām akcijām un protestiem mudina varas pārstāvjus izvirzīt klimata jautājumus kā prioritāti, akcija ir īpaši aktuāla. Tā kalpo ne tikai izglītojošiem mērķiem, veicina arī sadarbību starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem un pašvaldībām un rosina ikvienu ne tikai gaidīt ilgtspējīgus lēmumus valstiskā līmenī, bet pieņemt praktiskas izmaiņas arī savos ieradumos.