Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi (EDEN) ir Eiropas Savienības projekts, kura mērķis ir veicināt un attīstīt tūrismu Eiropā. Arī Latvijā kopš 2007. gada ik gadu dažādās tūrisma jomās tiek izraudzīti šādi galamērķi. Šogad konkursa tēma bija kultūras tūrisms.

Sīvā konkurencē uzvarēja projekts “Cēsis – kur pagātne satiekas ar nākotni”. Pilsēta, kas lepojas ne tikai ar kultūrvēsturisko mantojumu (viduslaiku pilsdrupām, Jauno pili), bet arī mūsdienu kultūras bagātībām (Vidzemes koncertzāli, zinātkāres centru “Zinoo”un citām).

Lauru vainags Cēsīm

Vērtēšanas komisija bija saņēmusi vairāk nekā 20 pieteikumu, taču, tos izvērtējot, uz konkursa otro kārtu tika izvirzīti vien seši, tostarp Turaidas muzejrezervāts, Daugavpils, Limbaži (Hanzas pilsēta), Tukums, Cēsis un Valmiermuiža. Piedāvājumus vērtējot, ņēma vērā galamērķa kvalitāti, ilgtspēju, tūrisma plānošanas dokumentus, stratēģiju, individualizāciju, pievienoto vērtību un tūristu iespējas galamērķī apgūt jaunu pieredzi.

“Nominācija Cēsīm nozīmē, ka esam pamanīti. Tūrisma piedāvājumu veidojam, ņemot vērā ne tikai uzņēmēju intereses, bet arī vietējos resursus un infrastruktūru, un ar domu, lai vietējiem iedzīvotājiem nerastos sajūta, ka tūristi traucē ikdienas dzīves ritmu,” teic Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja Andra Magone.

Bez uzvarētāja lauriem Cēsis saņems arī praktisku labumu – plašu publicitāti Latvijā un tiesības mārketinga aktivitātēs izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto EDEN logo, kā arī piedalīties Eiropas Komisijas rīkotajos EDEN sadarbības tīkla pasākumos Latvijā un citviet Eiropā. Turklāt uz Cēsīm tiks rīkotas arī lietuviešu un igauņu žurnālistu vizītes.

Citi laureāti vēl nezināmi

“Kļūstot par Eiropas mēroga galamērķi, jaunie dalībnieki nonāk EDEN sadarbības tīklā, kas dod iespējas piedalīties dažādos semināros, kopā mācīties un apmainīties ar informāciju. Šajā tīklā var iesaistīties ne tikai uzvarētāji, bet arī tuvākie sekotāji, lai varētu izmantot savā labā līdzīgi strādājošu cilvēku pieredzi,” atklāj Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vecākā eksperte Inta Briede. Protams, nav spiesta lieta šajā tīklā reāli darboties, ja kāda galamērķa pārstāvji finansiālu vai citu apsvērumu dēļ nesaskata šādā sadarbībā jēgu.

Aktīvi dažādos Eiropas Savienības tīklos darbojas biedrība “Latgales kulinārais mantojums”, kas EDEN nacionālās atlases konkursā uzvarēja pirms diviem gadiem. “EDEN logo, ko tagad varam izmantot savās reklāmās, neapšaubāmi dod mums lielāku atpazīstamību, taču vairāk tas darbojas tūrisma speciālistu vidē, mazāk par to zina parastie ceļotāji, tādēļ cenšamies to vienmēr izvirzīt mūsu tūrisma izdevumu visredzamākajā vietā. Atrašanās EDEN tīklā palīdz iegūt arī jaunus kontaktus. Tā esam iepazinušies ar Igaunijas un Lietuvas gastronomisko reģionu pārstāvjiem, un kopā ar saviem kulinārā mantojuma uzņēmējiem apmeklējām viņus pieredzes apmaiņā. Ļoti noderīga mums joprojām ir reklāmas īsfilma, ko mums apmaksāja kā konkursa uzvarētājiem,” stāsta šīs biedrības un arī Krāslavas TIC vadītāja Tatjana Kozačuka.

Kaut gan biedrība “Latgales kulinārais mantojums” nav tik bagāta, lai apmeklētu EDEN rīkotos seminārus Eiropā, tās vadītāja Tatjana nelaiž garām nevienu iespēju iesaistīties dažādos pārrobežu projektos ar tuvākajām kaimiņvalstīm. Pēdējais “Bella Culture” – sadarbības projekts ar Baltkrievijas un Lietuvas partneriem, kurā līdztekus kulinārajam mantojumam tiek attīstīta arī amatniecība.

“EDEN projekts ir katalizators potenciālajiem mazajiem tūrisma galamērķiem, lai viņi varētu izvērtēt savus spēkus tūrisma infrastruktūras, apkalpošanas kvalitātes, informācijas un citu kritēriju ziņā. Ja gūta uzvara nacionālajā konkursā, tad seko nākamais solis – iespēja iestāties EDEN Eiropas asociācijā, kur notiek daudzas interesantas aktivitātes. Protams, līdzdalība nav bezmaksas, bet, manuprāt, ļoti svarīgi tūrisma galamērķim saprast savus resursus un prioritātes, vai tūrisms ir starp tām, jo viss sākas ar tūrisma plānošanas dokumentiem,” teic bijušais “EDEN Latvija” projektu vadītājs Armands Muižnieks.

Lai gan Latvijas nacionālais atlases konkurss noslēdzies, citu valstu rezultātus oficiāli paziņos tikai nākamā gada sākumā.

EDEN: 350 tūrisma galamērķi

EDEN projektu nodibinājusi un kopš 2006. gada īsteno Eiropas Komisija. EDEN sadarbības tīklā šobrīd ir apvienojušies vairāk nekā 350 tūrisma galamērķu no 27 valstīm.

EDEN tēmas un uzvarētāji Latvijā

2015. gadā – tūrisms un vietējā gastronomija (Latgales kulinārais mantojums)

2013. gadā – pieejams tūrisms (Liepāja)

2011. gadā – tūrisms un bijušo rūpniecības vai militāro objektu pārveidošana par tūrisma galamērķiem (Līgatnes papīrfabrikas ciemats)

2010. gadā – ūdenstūrisms (Jūrmala)

2009. gadā – tūrisms un aizsargājamās teritorijas (Tērvetes dabas parks)

2008. gadā – tūrisms un vietējais nemateriālais mantojums (Latgales podnieki)

2007. gadā – labākie jaunie Eiropas lauku tūrisma galamērķi (Kuldīga)

2012. un 2014. gadā netika rīkoti nacionālie atlases konkursi, bet popularizēti EDEN iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāji.