“Latvijas sirdsdziesmu” aptaujas klausītāji ir pamanījuši un novērtējuši lielu, vidēju un mazu festivālu, svinamo un nesvinamo dienu orķestri “Ducele”, kas aptaujā piedalās ar dziesmu “Kad tie zēni prūšos gāja”, kurā apvienojušies Arnis Veisbārdis, Andris Alviķis, Artūrs Uškāns un Mārcis Kalniņš.

“Prieks, ka klausītāji mūs ir novērtējuši, jo esam iekļuvuši starp visvairāk spēlētajām dziesmām arī Latvijas Radio 2 “TOP 10″. Uz ko tādu necerējām,” neslēpj Arnis.

Vārds “Ducele” suitu mēlē nozīmē “braucamie divriči” jeb divu ratu rati. “Mūsu galvenā bagāža ir dziesmas. Tās ir dalībnieku galvās, balss aparāts katram miesā un meistarība ir pirkstos, tad mazliet vietas instrumentiem… un uz priekšu! Ducelēsim pa mūsu tēvu zemes grambainajiem ceļiem, pilsētu bruģiem un asfaltu tuvāko desmitgadi noteikti,” smaidot teic Arnis. “Duceles” ratos ir iekrautas ap 60 latviešu tautas dziesmas no folkgrupas “Vecās mājas” repertuāra un karavīru ansambļa “Zvaigznīte” strēlnieku dziesmu cikla, kuras “Ducele” nolēmusi aranžēt un izpildīt ar zināmu humora un drastiskuma pieskaņu vairākos mūzikas albumos.

“Esam pārņemti ar latviešu folkmūzikas mantojuma, tautasdziesmu ietērpšanu jaunās skaņās, tās pasniedzot mazliet savādāk, kā tas darīts līdz šim. Turpmāk savā repertuārā esam iecerējuši arī iekļaut oriģinālos sacerējumus. Mēs vienmēr esam gatavi uzstāties akustiskā, pusakustiskā variantā lielos, mazos, vidējos festivālos un pasākumos,” atzīstas Arnis un smejot turpina: “Tā kā starp hipsteriem nepastāv nekādi vecuma ierobežojumi, tad mūsu mūzika, priekšnesumi, koncerti ir paredzēti mūžam jauniem cilvēkiem neatkarīgi no gadu skaita un prāta vieduma. Uzskatām sevi par dabīgu un ekoloģisku produktu – bez pesticīdiem, e-vielām, neesam ģenētiski modificēti, bez silikona. Tas nozīmē, ka mūs varētu patērēt un lietot savā garīgajā uzturā veselīga dzīvesveida piekritēji, kuriem rūp ne tikai skriešana, veselīga ēšana, sava ķermeniskā uzturēšana nevainojamā kārtībā, bet arī intelektuāla un garīga bagātināšanās – sevis izpratne un mīlestība. Mēs gribam būt ar tiem, kuri ir sevi paguvuši iemīlēt, tajā pašā laikā, izprotot un iemīlot arī apkārtējos, un ir gatavi ar šo mīlestību dalīties savās ģimenēs, draugu un paziņu lokā, ar tiem, kuri, nebaidoties ne no kādām sadzīves peripetijām, nes pozitīvisma, humora un pašironijas karogu, uz kura ir rakstīti Guntara Rača vārdi: “Viss muļķīgais ir muļķīgs un patiesais ir patiess, Ir izmainījies tikai tas, kā Tu uz to skaties!””

“Ducele” ir pabeiguši darbu ierakstu studijā, pie sava dziesmu albuma “Tā Viš I”, kuru klausītāji varēs saņemt jau maija vidū. “Es daudz vairāk varu pateikt no skatuves ar tautasdziesmām. Diemžēl mēs nemācāmies. Visas dzīves gudrības jau mūsu senči ir ielikuši tautasdziesmās. Pašos pamatos mēs paši esam vainīgi. Vai no rīta, skatoties spogulī, varam sev atbildēt, ko es labu esmu izdarījis sev, ģimenei, sabiedrībai. Mēs saskatām tikai slikto un tad par to čīkstam. Tautasdziesmās ir tā gudrība, kurā mums ikvienam būtu jāieklausās. Savulaik ar “Vecajām mājām” šo lietu sākām, cēlām pašapziņu. Mēs izvēlamies tās tautasdziesmas, kuras es salīdzinu ar sinepju plāksteri – dedzina, silda, dziedē. Tās, kas mums māca, nevis tās saldās. Vēlamies likt domāt arī jaunajai paaudzei. Un saprast, ka mēs esam garīgi bagāti, un spēt to novērtēt. Materiālais ir un pāriet, bet garīgais paliek. Mums pūrā ir ap 60 tautasdziesmām. Bez tikko ierakstītā albuma vēl varam izdod divus trīs albumus. Dievs, dod laiku, spēku un iespējas,” atzīstas Arnis.