Pagājušā gada beigās Rīgā ieradās ap 15 000 Tezē kopienas* jauniešu no visas pasaules, lai ļautos sadraudzībai un kopīgām lūgšanām.