Patiesībā jau dziednieks ir tāds kā tautas psihologs, jo slimības pamatā rodas no negatīvas attieksmes pret dzīvi un dziedniekam jācenšas cilvēkiem dot pozitīvu ievirzi, – uzskata dziedniece un astroloģe Vija Amatniece. Visam, kas notiek domās, jāparādās…