Ēģiptes vietā vairāk piedāvā Vidusjūras valstis Eiropas pusē